Tudi člani Judo kluba Sankaku Ljubljana smo sodelovali pri izjemnem dogodku – Podpis tripartitnega sporazuma za inkluzijo v športu. Več o medresorskem sodelovanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko preberete na straneh Judo zveze Slovenije, pobudnice sporazuma – https://judoslo.si/article/2329

The Judo Club Sankaku Ljubljana members also participated in an outstanding event – the signing of a tripartite inclusion agreement in sports. You can read more about the inter-ministerial cooperation of the Ministry of Education, Science and Sport and the Ministry of Labor, Family, Social Affairs and Equal Opportunities on the pages of the Slovenian Judo Federation, the initiators of the agreement – https://judoslo.si/article/2329. Translation of the text in English – Signing the agreement in English.

Signing the agreement in English