Klub Sankaku Ljubljana je inkluzivni judo klub. To pomeni, da v svoje aktualne programe enakovredno vključujemo vse judo navdušence. Kalili smo se v mnogih nacionalnih in mednarodnih projektih. Vabimo vas k ogledu nekaterih skupnih akcij.

Vse aktivnosti potekajo pod okriljem Judo zveze Slovenije. Sodelujemo tudi s s Specialno olimpijado Slovenije, z Zvezo ŠIS-SPK, z Olimpijskim komitejem Slovenije ter z mednarodnimi organizacijami kot so European Judo Union, Special Olympics Europe Eurasia, Special Needs Judo Union. Redno se pridružujmo Erasmus+ projektom.

Podpis tripartitnega sporazuma za inkluzijo v športu – Signing of the tripartite agreement for inclusion in sport

Podpis tripartitnega sporazuma za inkluzijo v športu – Signing of the tripartite agreement for inclusion in sport Tudi člani Judo kluba Sankaku Ljubljana smo sodelovali pri izjemnem dogodku – Podpis tripartitnega sporazuma za inkluzijo v športu. Več o medresorskem sodelovanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake […]

Moč športa, inkluzija & judo

Moč športa, inkluzija & judo V sodelovanju z Judo klubom Sokol, s Sokolsko zvezo Slovenije, s Specialno olimpijado Slovenije in s Specialno olimpijado Evrope Evrazije smo od oktobra 2020 do januarja 2021 predstavili 2 videa v slovenskem in angleškem jeziku s katerima smo promovirali moč športa prek inkluzivnih programov juda. Vabimo vas, da si s […]