Objava v medijih

Pregledni članek na temo inkluzije v judu

V pričujočem preglednem članku lahko preberete zanimivosti vključevanja različnih skupin ljudi v vadbo juda vse od 70-ih let prejšnjega stoletja, pa do današnjih dni. Začetki segajo v razne inštitucije za vzgojo, medicinske centre za rehabilitacijo, socialno-varstvene zavode, šole s prilagojenim programom, bolnišnice in kasneje tudi v judo klube.

Vključevanje oz. inkluzija je osvetljena na podlagi treh različnih modelov pogleda na človeka ali na določeno skupnost ter posledično delovanja v družbi. Najstarejši je medicinski model, ki izhaja iz medicinskih opredelitev človekovih stanj in diagnoz. Čovek nima veliko vpliva na spremembe. Socialni model postavi človeka v središče in mu vrača dostojanostvo, integriteto in moč za vpliv na spremembe. Poudarja pozitivne vidike in išče nove možnosti. Model človekovih pravic razširi vpliv posameznika na njegovo vlogo, možnosti in vpliv v širši družbi.

Najdeni strokovni članki so zaradi preglednosti razdeljeni v tri večje skupine. Nekateri članki pričajo več o rehabilitacijskih učinkih, drugi poudarjajo pomembnost socialne vključenosti in rekreacije, tretji pa se nanašajo na vrhunski, tekmovalni judo za judiste z različnimi sposobnosti.

Vabimo vas, da pogledate v svet razvoja inkluzivnega juda!

Viktorija

Članek je v angleškem jeziku in ga najdete na: Archives of Budo – Abstract (archbudo.com)